ԽԵԼԱՄԻՏ

Չգիտե՞ք, թե որքան վարկ
կարող եք վերցնել:

Չգիտե՞ք որքան պետք է վճարել:

Չե՞ք հասկանում պայմանագիրը:

Չե՞ք օգտվում ձեր բողոքելու իրավունքից:

Չե՞ք կարողանում կառավարել
ձեր պարտքը:

ԻՄԱՑԵ՛Ք ԻՆՉ ՊԵՏՔ ՉԷ ԱՆԵԼ
ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ

Որքա՞ն վարկ կարող եք վերցնել:

Գիտե՞ք արդյոք՝ որքան պետք է վճարել:

Արդյո՞ք հասկանում եք պայմանագիրը:

Ի՞նչ անել, եթե դժգոհ եք:

Կառավարե՛ք ձեր պարտքը. թույլ մի՛ տվեք, որ այն կառավարի ձեզ:

ՍՈՎՈՐԵ՛Ք ԽԵԼԱՄԻՏ ՎԱՐԿԱՎՈՐՎԵԼ
ՈՐՔԱ՞Ն ՎԱՐԿ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՎԵՐՑՆԵԼ
 • Սովորե՛ք ճշգրիտ հաշվել ձեր ամսական խնայողությունները:

 • Վարկի ամսական մարումները չպետք է գերազանցեն
  ձեր ամսական խնայողությունների 70%-ը:

 • Օր.` եթե Եկամուտ =1000, Ծախսեր = 800, ապա Խնայողությունները = 200:

 • Այս դեպքում ձեր ամսական մարումները = 200-ի 70% = առավելագույնը 140:

Վարկ վերցրեք նույն արժույթով, որով ձեր եկամուտն է:
ԷԿԼՕՖ-ը նույնպես գնահատելու է ձեր վարկունակությունը,
որպեսզի վստահ լինի, որ դուք կարող եք մարել վարկը:

ԳԻՏԵ՞Մ ԱՐԴՅՈՔ ՈՐՔԱՆ ՊԵՏՔ Է ՎՃԱՐԵՄ
 • Սովորե՛ք, թե ինչպես համեմատել տարբեր առաջարկները, գիտակցված
  ընտրություն կատարելու համար:

 • Հայաստանում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը տրամադրելը օրենքի
   պահանջ է, որը կօգնի ձեզ համեմատել վարկերի արժեքները:

 • Հիշե՛ք՝ ավելի ցածր տոկոսադրույքը չի երաշխավորում վարկի էժանությունը:

 • Համոզվե՛ք, որ ձեր ամսական մարումները հաշվարկելիս դուք ներառում եք
   ոչ միայն տոկոսի վճարումները այլ նաև բոլոր ծախսերը և վճարումները:

 • Զգուշացե՛ք չափազանց ակտիվ վարկատուներից.
  հատուկ առաջարկները հազվադեպ են հատուկ լինում:

 • Ուշադիր ուսումնասիրե՛ք վարկի ժամկետը, երկար 
  ժամկետում փոքր վճարումները կարող են ավելի թանկ լինել:

 • ԷԿԼՕՖ-ը, ինչպես նաև Միկրոֆինանսական
  կենտրոնի բոլոր անդամները, բացահայտ տեղեկացնում են
  հաճախորդներին բոլոր վճարների մասին, այդ թվում ծառայության վճարները
  և տույժերը - ինչը ոչ բոլոր վարկատուներն են անում:

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԵՍ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
 • Կարդացե՛ք պայմանագիրը սկզբից մինչև վերջ, ձեր վարկային մասնագետը
  պետք է ձեզ բավարար ժամանակ տրամադրի պայմանագիրն 
  ընթերցելու համար: 

 • Հասկացե՛ք ծախսերը, տույժերը, վճարումների ժամկետը
  և վճարելու մեխանիզմները:

 • Խնդրե՛ք ձեր վարկային մասնագետին օգնել հասկանալու
  պայմանագրի յուրաքանչյուր կետը:

 • Մի՛ շտապեք ստորագրել մի փաստաթուղթ,
  որը չեք հասկանում:

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ, ԵԹԵ ԴԺԳՈՀ ԵՄ
 • Օգտագործե՛ք ձեր բողոքելու իրավունքը:

 • Դիմեք մեզ՝ Գլխամասային գրասենյակ
  ք. Էջմիածին Բաղրամյան 2/1 հեռ 094 75 75 75 կամ
  Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ
  ք. Երևան, Մ. Խորենացու 15, հեռ. 010-58-23-22

 • Ձեր կարծիքը կօգնի ավելի լավ ծառայություններ
  տրամադրել հաճախորդներին:

ԿԱՌԱՎԱՐԵ՛Ք ՁԵՐ ՊԱՐՏՔԸ.
ԹՈՒՅԼ ՄԻ՛ ՏՎԵՔ, ՈՐ ԱՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻ ՁԵԶ
 • Չափից շատ պարտքը ստեղծում է խնդիրներ
  վճարման հետ կապված:

 • Խուսափեք մի քանի վարկեր վերցնելուց:

 • Վարկը պետք է վերցնել ներդրման համար: Խուսափեք վարկն
  օգտագործել ցանկալի, բայց ոչ անհրաժեշտ
  նպատակների համար:

 • Հոգ տարեք ձեր վարկային պատմության մասին, այնտեղի գրանցումներն ընդմիշտ են:

 • Ուրիշի համար վարկ մի վերցրեք:

 • Զգուշացեք այլ անձանց վարկի համար երաշխավորություն տալուց:

 • Եթե խնդիր ունեք, դիմեք ԷԿԼՕՖ-ի ձեր վարկային մասնագետին:
  Մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել: