Ռիսկերի Կառավարիչ

Նվազագույն մասնագիտական և այլ կարողություններ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ֆինանսաբանկային  համակարգում  առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ
 • Ռիսկերի կառավարման ոլորտում առնվազն երկու տարվա հաջողված աշխատանքային փորձ
 • Ղեկավարման և կազմակերպման հմտություններ, համապարփակ և լիարժեք հաշվետու լինելու կարողություն
 • ՈւՎԿ  գործառույթներին առնչվող ՀՀ օրենքների,  ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և ՈՒՎԿ ներքին նորմատիվ ակտերի իմացություն
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ,  հայոց լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների նվազագույնը գործառնական  մակարդակի իմացություն 
 • ՏՏ և ՈՒՎԿ գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական ծրագրերոի գերազանց իմացություն
 • Նախկին գործատուների (հատկապես վերջին երկու) կողմից տրված կարողությունների և հմտությունների վերաբերյալ երաշխավորագրեր

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Ապահովում և իրականացնում է  ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը
 • Կազմակերպում և իրականացնում է բոլոր անհրաժեշտ գործողություններն ու գործառույթները՝ ապահովագրելու ՈւՎԿ գործունեությունն ու գործառույթները այն ռիսկերից, որոնք կարող են բացասական հետևանքներ ունենալ ՈւՎԿ-ի ՝ վարկային, ֆինանսական, գործառնական գործունեության վրա: Անհրաժեշտության դեպքում վաղաժամկետ առաջարկություններ է ներկայացնում Գործադիր Տնօրենին և Խորհրդին(անհրաժեշտ հիմնավորումներով)՝ ռիսկերը նախապես չեզոքացնելու նպատակով:
 • Պատասխանատու է նաև ՈւՎԿ-ի գործունեության դրական համբավին սպառնացող ռիսկերի վաղաժամկետ հայտնաբերման և վերացման գործընթացների ապահովման համար:
 • Ժամանակին   բացահայտում է  կազմակերպության ֆինանսական, գործառնական, գործառույթային, վարկային, արտարժույթային  և այլ ռիսկերը,  անհապաղ միջոցներ է ձեռնարկում դրանց արդյունավետ կառավարման ուղղությամբ, անհրաժեշտության դեպքում դիմում է Գործադիր Տնօրենին, չբավարարվելու պարագայում՝ Խորհրդին:
 • Պատասխանատու է վարկային պորտֆելի՝ ներառյալ դուրս գրված, վերլուծության և  մոնիթորինգի համար:
 • Պատասխանատու է ՈՒՎԿ մոնիթորինգերի արդյունավետ և ժամանակին իրականացման  համար:  
 • Ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ պարբերական, ոչ ուշ, քան եռամսյակը մեկ անգամ  հաշվետվություններ է ներկայացնում Գործադիր Տնօրենին: Հաշվետվությունների ձևաչափը և հաճախականությունը սահմանվում է Գործադիր Տնօրենի կողմից՝ ռիսկերը առավելագույնս չեզոքացնելու նպատակներից ելնելով:
 • Իր գործունեությունը իրականացնելիս առաջնորդվում է ՈւՎԿ Կանոնադրությամբ, Քաղաքականություններով և ներքին նորմատիվ ակտերով՝ օգտագործելով բոլոր օրինական հնարավորություները ՈՒՎԿ ռիսկերը զսպելու համար և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկույթուններով հանդես գալիս համապատասխան փաստաթղթերում բարեփոխումների կատարման նպատակով՝ ներկայացնելով համապատասխան հիմքերն ու ակնկալիքները:
 • Իր լիազորությունների շրջանակներում օգտագործում է ՈՒՎԿ  տեխնիկական և նյութական ռեսուրսները, և անձնական նյութական պատասխանատվություն է կրում այդ ռեսուրսների անվտանգ (ապահով) և պատշաճ օգտագործման համար:
 • Գործադիր Տնօրենի հանձնարարությամբ կատարում է այլ պարտականություններ և առաջադրանքներ:
 • Խստիվ պահպանում է բանկային, առևտրային և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները և կրում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն դրանց հրապարակման, տրամադրման և այլ կերպ երրորդ անձանց հայտնի դարձնելու համար:

Աշխատանքի վայրը՝

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ ՍՊԸ Գլխամասային Գրասենյակ՝

Արմավիրի Մարզ, ք․Էջմիածին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 48, 40 տարածք

Ինչպես դիմել

 • Ուղարկելով ձեր ինքնակենսագրականը cv@eclof.am Էլ․Փոստին, Subject տողում նշել այն հաստիքի անվանումը, որի համար Դուք դիմում եք։ 
 • Հարցազրույցի կհրավիրվեն այն մասնակիցները, ովքեր կհամապատասխանեն Կազմակերպության պահանջներին։
info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 24.08.2023 09:55