Մեր գլխավոր նպատակը և առաքելությունը

Մեր գլխավոր նպատակը և առաքելությունը

Իր գործունեությունն իրականացնելիս ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն ձգտում է միշտ հավատարիմ մնալ իր առաքելությանն ու տեսլականին` նպաստելով սոցիալական արդարության հաստատմանը և մարդկային արժանապատվության պահպանմանը:

Borrow Wisely
Թեժ գիծ`

ԷԿԼՕՖ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊԸ

*ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է ԷԿԼՕՖ Հիմնադրամի կողմից, որը հանդիսանում է ECLOF International Global Family-ի (կենտրոնը՝ Ժնև, Շվեյցարիա), ինչպես նաև MFC՝ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Նորանկախ Պետությունների միկրոֆինանսական կենտրոնի անդամ:

* ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն գրանցվել և լիցենզավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից՝ 17 հոկտեմբերի 2006թ.-ին: Լիցենզիա թիվ 17:

* ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացնում է վարկային ծրագրեր:

Մեր մասին

0
Հաճախորդ
0
Սպասարկվող համայնքներ
0
Մլրդ ՀՀ դր պորտֆել
0
Ներկայացուցչություն ՀՀ տարածքում
info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 19.12.2019 11:59