Բաժնետերեր և ներդրողներ

ԷԿԼՕՖ  Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցություն՝ 73.12%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

 

 

ԷԿԼՕՖ Միջազգային Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք.Ժնև, Շվեյցարիայի Համադաշնություն

Մասնակցություն՝ 26.88%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

 

 

 

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն չունի փոքր բաժնեմասով բաժնետերեր և չի ցանկանում հրապարակել կանոնակարգ 8/03 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը:

 

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 26.08.2023 16:25