Բաժնետերեր և ներդրողներ

ԷԿԼՕՖ  Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցություն՝ 72.8%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

 

 

ԷԿԼՕՖ Միջազգային Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք.Ժնև, Շվեյցարիայի Համադաշնություն

Մասնակցություն՝ 27.2%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

 

 

 

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն չունի փոքր բաժնեմասով բաժնետերեր և չի ցանկանում հրապարակել կանոնակարգ 8/03 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը:

 

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 12.01.2019 00:06