Նշանակալից Մասնակիցներ

 

ԷԿԼՕՖ Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցություն՝ 72.8%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

ԷԿԼՕՖ Միջազգային Հիմնադրամ

Հասցե՝ ք. Ժնև, Շվեյցարիայի Համադաշնություն

Մասնակցություն՝ 27.2%

Գործունեության տեսակ՝ Ոչ Առևտրային Փոխատվական Հիմնադրամ (Ներդրումներ միկրոֆինանսական կազմակերպություններում)

 

 

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 12.01.2019 00:06